Yönetim

Ana Bilim Dalı Bşk.
Çeviribilim Bölümü
Doç.Dr. NEJDET NEYDİM