MYK Çevirmen Yeterlilikleri ile ilgili Anketler

Duyuru ve Katılıma Çağrı


Çevirmenlerin mesleki yeterliliğine dönük olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun şemsiyesi altında beş ayrı ulusal yeterlilikle ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede her bir yeterlilik için ayrı bir anket hazırlanmıştır. Yeterliliklerin hazırlanma sürecinde karar gerektiren kiritik noktalarda alan paydaşlarının ne düşündüğünü ve saha gerçeklerinin ne olduğunu saptamak ve böylece bu yeterlilikleri geliştiren uzmanlar grubunun çalışmalarına destek olmak amaçlamaktadır.


Anketlere şu adresten erişebilirsiniz:

http://cevirmenyeterliliklerianketi.com/

Bu anketlerin özellikle alan uzmanlarında geniş bir katılımla doldurulmasını önemsiyoruz. Alan paydaşlarımızın anketleri doldurmasını ve çevrelerine duyurmasını diliyoruz.

Anketlerin doldurulması için belirlenen tarih 20 Nisan 2018’dir. Bu zamana kadar doldurulan anketlerin sonuçları derlenip ilgili yeterlilikleri yazan ekiplere iletilecektir.

Çevirmen Yeterlilikleri Eşgüdüm Grubu


Galeri