Anabilim Dalımız

Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı (AMT) 1993 yılında Prof. Dr. Şara Sayın, Prof. Dr. Nilüfer Tapan ve Prof. Dr. Turgay Kurultay'ın girişimleriyle  kurularak ilkin o tarihlerde Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Yabancı Diller Eğitim Bölümü adı altında anılan Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi'nin Dekanlık binasında eğitime başladı.


1999 yılında Çeviribilim Bölümü'nün düzenlediği Uluslararası Çeviribilim Kolokyumu'nun oturumunda Prof. Dr. Şara Sayın, Prof. Dr. Nilüfer Gökberk-Tapan ve Prof. Dr. Turgay Kurultay

1998 yılında  Çeviri Bölümü, Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Edebiyat Fakültesi'nin ikinci katına taşındı.

Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Edebiyat Fakültesi'nin ikinci katına taşınmasının akabinde Çeviri Yüksek Lisans öğrencileri ve öğretim üyeleriyle birlikte (1999)

2000 yılında İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dallarının açılmasıyla birlikte Çeviribilim Bölümü üç anabilim dalı olarak yapılandı. Hâlen Çeviribilim Bölümü altında İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim dallarıyla ortak bir zeminde ve işbirliği içinde çevirmenlik eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitiminin yanı sıra İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim dallarıyla ortak yürütülen yüksek lisans ve doktora programları vardır. Anabilim Dalımızda 3 öğretim üyesi, 2 okutman ve 3 araştırma görevlisinin yanı sıra diğer Mütercim Tercümanlık Anabilim Dallarından, başka Bölüm ve Fakültelerden, uygulama çevrelerinden ve emekli öğretim elemanlarımız arasından çok sayıda akademisyen ve uygulamacı destek vermektedir.

AMT'de Almanca hazırlık sınıfı yoktur, programa Almanca dilinde ÖSS'de başarılı olanlar kabul edilmektedir.

AMT'de öğrenim görmek isteyen öğrenci adayları bu programda yüksek başarı kazanabilmeleri, altyapı olarak iyi düzeyde ve iletişim amaçlı kullanılabildikleri bir Almancabilgisinin yanı sıra genelde dile ve kültürel konulara duyarlılık ve Türkçe düzeyinin de iyiolmasını gerektirir. Ayrıca çevirmenlik mesleğinin gereği olarak araştırmaya ve kendini geliştirmeye açık olmak öğrenci adaylarımızdan beklediğimiz önemli bir özelliktir. Başarılı öğrencilerimiz Erasmus Programı ile çeviri eğitimlerini bir dönem yurtdışında sözleşmemiz bulunan bölümlerde sürdürebilirler. Yüksek lisans programlarına devam etmek isteyen öğrencilerin de not ortalamalarının yüksek olması gerekmektedir.

Eğitim Hedefleri geniş perspektiflidir; öğrencilerin güncel konularla ve kültürel etkinliklerle yakından ilgilenmeleri, sahip oldukları dillerini çok yönlü olarak kullanıp zenginleştirmeleri eğitimde başarının gereklerindendir. Eğitim programımızın hedeflediği mezun profili; iki dilde çok iyi, üçüncü bir dilde iyi düzeyde; belli bir alanda uzmanlık düzeyinde ve çeşitli alanlarda temel düzeyde çeviri yapabilen; yeni alanlarda araştırma yaparak bilgisini geliştiren ve bunu iletişim süreçlerine yansıtabilen; diller ve kültürler arası iletişimde aktif rol alabilen; çeviri dil ve  iletişim sorunlarına analitik bakabilen ve üst bilgiyle hareket edebilen kültür ve iletişim uzmanıdır.

Mezunlarımızın işyeri yelpazesi de eğitim hedeflerine uygun olarak geniştir. Serbest veya kadrolu çevirmen, şirketlerde uluslararası ilişkilerden sorumlu sekreterlik, patent ve marka çevirmeni, yönetici asistanı, konsolosluk elemanı gibi işlere mezuniyet sonrası başlanabilmektedir; ayrıca eğitimin geniş kültürel ve bilimsel altyapısı mezunlarımızın alanlarında yönlendirici ve yönetici konumuna kısa zamanda gelmesini sağlayarak; redaktör, proje yöneticisi, çeviri bürosu işletmecisi, çeviri departmanı yöneticisi gibi konumlara gelmesini hızlandırmaktadır; mezunlarımızın bir kısmı da Türkiye'de ve yurtdışında iktisat, işletme, iletişim, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, çeviribilim gibi bölümlerde ikinci bir eğitimde veya yüksek lisans eğitiminde başarılı olmaktadır.

Öğretim kadromuz, çeviri ve metin üretme deneyimi olan, belli konularda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır. Eğitimin gerekleri, uzman ve dengeli kadro sayesinde ileri düzeyde karşılanabilmektedir.  Eğitimde,  bilimsel araştırmalarıyla kendisini kanıtlamış akademik bir kadronun varlığı, eğitim kalitesinin ve bilim alanında yeni kuşakların yetişmesinin de altyapısını oluşturmaktadır.

Eğitimin Yapısı

"Modüler yapı"da olan programımızda, farklı diller, farklı çeviri uygulamaları ve farklı uzmanlık alanları, kendi içinde grup oluşturan dersler biçiminde düzenlenmiştir.

Programımızın hedefi Almanca-Türkçe ikilisinde iki yönlü çeviriler yapabilen çevirmenler yetiştirmektir. Ayrıca üçüncü bir dil (Ek Dil modülü) alınması zorunludur. AMT için Ek Dil halen İngilizce'dir. Bu dilin de Türkçe'ye ve Almanca'ya çeviriler yapabilecek düzeyde edinilmesi hedeflenmektedir. Ek Dil modülü sıfır düzeyden başlanarak 8 yarıyıl boyunca programımız içinde sunulmaktadır.

Derslerde hem Almanca, hem Türkçe kaynaklar okutulmaktadır ve program derslerin özelliklerine bağlı olarak iki dilli yürütülmektedir. Programımızda Türkçe yürütülebilen derslerin özellikle kuram ve yönteme bilgisine ve altyapı bilgisine yönelik dersleri İngilizce ve Fransızca Anabilim Dalları öğrencileriyle birlikte amfi dersi olarak yapılmaktadır.

Anabilim dalımızda diller arası iletişime ve çeviriye yönelik bir temel eğitim verildikten sonra 5. yarıyıldan itibaren uzmanlaşma modüllerine başlanmaktadır. Sunulan uzmanlaşma modülleri,Sözlü Çeviri ve Yazılı Çeviri ile İktisat ve Hukuk Çevirisi'dir ve her öğrenci yazılı veya sözlü ve iktisat veya sözlü modül arasında seçim yaparak iki modülde eğitim almak durumundadır. Çerçeve programımızda Yazınsal Çeviri modülü de seçmeli bulunmaktadır. Bu modülün açılması yeter sayıda ilgili öğrencinin bulunmasına bağlıdır.

Uygulamaya dönük ve uygulamayla iç içe bir yapı sergileyen eğitim programımızda, altıncı yarıyılın sonunda altı haftalık bir STAJ  öngörülmektedir.

Sekizinci yarıyılın sonunda, seçtikleri uzmanlık modüllerininin ilgili olduğu alanlarda (veya kendilerini  geliştirdikleri başka bir uzmanlaşma alanında) çeviri becerilerini sergileme, bireysel sorumluluk üstlenme kapasitelerini gösteren  kapsamlı bir Çeviri Projesi yapılması öngörülmektedir. Çeviri Projesi bir mezuniyet çalışması niteliğindedir.

"2007 mezunlarıyla birlikte"

Diğer Olanaklar

Çift Anadal ve Yan Dal

 

Fakültemizde, belli koşulları yerine getiren başarılı öğrencilere, başka bir anabilim dalında çift anadal ya da yandal eğitimi alma olanağı sunulmaktadır. Çift Anadal programını başarıyla tamamlayan bir öğrenci çift diploma sahibi olmaktadır. Anabilim Dalımız da başka birimlerin öğrencilerine çift anadal ve yan dal kontenjanı sunmaktadır.

 

ERASMUS Değişim Programı 

 

Anabilim Dalımız üç yıldan bu yana Erasmus Değişim Programı ile yurtdışına öğrenci göndermektedir; hâlen aşağıda belirtilen üniversitelere

 lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde akademik değişim anlaşmamız vardır:

KARL FRANZENS GRAZ ÜNİVERSİTESİ      K.F.Graz Üniversitesi - ERASMUS

MAİNZ JOHANNES GUTENBERG ÜNİVERSİTESİ(FASK)     Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi - ERASMUS

BONN ÜNİVERSİTESİ       Bonn Üniversitesi - ERASMUS

NAPOLİ ÜNİVERSİTESİ   (University of Naples “L’Orientale”) - ERASMUS

Burslar

 

Öğrencilerimizin Alman Akademik Değişlim Kurumu'ndan (DAAD) ve benzeri başka kuruluşlardan burs alma olanakları vardır. Başarılı öğrencilerimizi bu olanaklar hakkında bilgilendirerek ve referansla başvurularını desteklemekteyiz. 

  

Türkiye'de Çeviri Bölümleri'nin kurulmasına yönelik ayrıntılı bilgi için bkz. : http://www.sakine-eruz.com/ceviribilimsel-kaynaklar-sakine-eruz-esen/tuerkiyede-ceviribilim-bolumlerinin-kurulmasi/index.php  (Metin Sâkine Eruz'un 2003'te yazdığı Çeviriden Çeviribilim'e başlıklı kitaptan alıntılanmıştır, kitap tükenmiştir.)Sevgili Öğrenciler, Sevgili Çeviribilim Dostları Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı sayfamıza hoş geldiniz. Çeviribilim Türkiye'de seksenli yıllarda filizlenmeye başlamış bir Bilim Dalı olması nedeniyle, gerek bütün dünyada, gerekse Türkiye'de genç, ama o oranda da iki farklı dilde sonsuz bir kültürel birikim, farkındalık gerektiren  bir bilim dalıdır.  Ufkunuzu ve kendinizi geliştirmeye açık olduğunuz sürece çeviribilim eğitiminden büyük keyif alırsınız. Ancak önkoşul  kendinize yılmadan emek vererek bu emeğin bu alana da yansımasını sağlamaktır. 2013 yılı Çeviri Bölümü ve Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı'nın kuruluşunun 20inci yılı.  Bölüm ve anabilim dalı 1992/ 1993 yıllarında  Prof. Dr. Şara Sayın, Prof. Dr. Nilüfer Tapan ve Prof. Dr. Turgay Kurultay'ın çabalarıyla kuruldu. Kuruluş aşamasında ve daha sonra çeviribilimci Dr. Hans Hönig ile yakın çalışmalar içindeydik.Bu ektileşimi ilerleyen yıllarda Prof. Dr. Hans Vermeer üzerinden sürdürdük. Bugün de öğretim üyesi düzeyinde Erasmus Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki bilim insanlarıyla etkileşim içindeyiz. 

 Türkiye'deki çeviribilim bölümlerini 1996 yılında ilk kez biraraya getirerek akademik çeviri eğitiminin ortak paydalarını tartışmaya açan bölümümüz, Türkiye'de şu anda sayısı 50'yi aşan çeviribilim bölümleriyle de iletişim içinde bulunmayı önemsemektedir.  1993 yılından bu yana, zaman zaman kısıtlı kadromuzla, gerektiğinde bölüm dışından,  öğretim üyelerinden ve uzmanlardan  destek alarak öğrencilerimize en iyi eğitim olanaklarını sağlamak için büyük emek verdik ve bugün de bu emeği vermeyi sürdürüyoruz. 2000 yılında kurulan İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dallarıyla birlikte çeviri kuramı, yöntemi, tarihi ve günümüzde çevirmenlik derslerini ortaklaşa veriyoruz. Böylece üç anabilim dalı öğrencilerinin  ortak aldıkları derslerle farklı yabancı dillerde yazılan çeviribilimsel eserleri de tanımalarını ve çeviribilime daha geniş bir perspektiften bakmalarını sağlamış oluyoruz.  Kaldı ki, çeviribilimin kuram ve yöntemi temellendikten sonra, çevirmen adayları  bütün çeviribilim uygulamalarını kuşatan bu iki olguyu  bildikleri yabancı dillere uygulayabilirler. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi'nde Çeviribilim Eğitimi almak ise gerçekten bir ayrıcalıktır. Şöyleki 57 anabilim dalını bünyesinde barındıran bu fakülte yaklaşık her gün ufkunuzu geliştirecek etkinliklere ev sahipliği eder. Türkiye'nin ve İstanbul'un katman katman çokkültürlü tarihini tanıma olanağı ise size salt bu etkinliklerde değil, tarihi yarımadanın doruğunda yer alan İstanbul Üniversitesi çevresinde de sunulur. 

Yapacağınız tek şey, merak etmek, her gördüğünüzün ve dinlediğinizin izini sürmek ve onu sarmalayan tarihi ve sosyo kültürel bilgileri içselleştirmektir. Bunun dışında koşulları yerine getirdiğinizde  Erasmus programlarıyla yurtdışında dört ayrı bölümde bir dönem eğitiminize devam edebilir, DAAD ve farklı kuruluşların burslarından yararlanabilir ve İstanbul Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde çift anadal ya da yandal yapabilir ve Üniversite'nin spor ve kültür faaliyetlerine katılabilirsiniz. Son iki yıldır Avrupa Birliği Bakanlığı'nın açtığı çeviri yarışmalarına katılan öğrencilerimiz her yıl dereceye girmeyi başardılar.  Kendileriyle gurur duyuyoruz ve yollarının hep apaçık olmasını diliyoruz.  2010  Çeviri Yarışmasında derece alan öğrencilerimizin kaleme aldığı metni bu linkte okuyabilirsiniz. http://www.sakine-eruz.com/assets/abgs-genc-cevirmenler-yarismasi.pdf Evet, akademik çeviri eğitimi tükenmez bir eğitimdir,  aslında her eğitim öyledir ve eğitimin size bir şey katması için sizin de eğitime katkıda bulunmanız ve kendinizi sürekli geliştirmeniz, kısacası ömür boyu öğrenmeye hazır olmanız gerekir. Bunun önkoşulu,   öğrendiklerinizden heyecan duymak ve bu heyecanın size yeni kapılar açtığında bu kapılardan geçmeye cesaret etmek ve yılmadan okumak ve okuduğunu bütünsel alımlamaktır.  Çevirmen iki kültür arasında iletişimi sağlayan bir kültür uzmanıdır. Kültür uzmanı, ise olguları bütünsel görebilen, neden sonuç ilişkilerini saydamlaştırabilen, sorumluluk üstlenen ve yerinde kararlar vermesini bilen  bir uzmandır. Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı olarak öğrencilerimize ve gelecekte bizim öğrencimiz olacak genç arkadaşlarımıza ve tüm çeviribilim dostlarına başarılar dileriz.MİSYON

Anabilim Dalımızın misyonu gerçek gereksinimlere çözüm üretebilecek, inisiyatif sahibi ve kalite standardını yükseltebilecek nitelikte ve bu hedefe bağlı olarak, çeviriyi kültürler arası iletişim uzmanlığı olarak benimsemiş öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra yeni bir mesleki profilin oluşması için bilgi temeli sağlamak, araştırma çalışmaları ve ilgili kamuoyuna yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak, hızlı değişim içinde olan ve dışarıya yönelik bilgi akışı ve kültürel etkileşimini sağlayarak dün olduğu gibi bugün de toplumsal gelişimin odağında bulunan bir ülke olarak Türkiye'de çeviri eğitimini ayrı bir yere taşımaktır.

 VİZYON

Mütercim-Tercümanlık Anabilim dalları ve farklı disiplinler arasında işbirliği sağlayarak çevirinin disiplinler arası bir köprü olmasını sağlamak bu bağlamda projeler üreterek, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkinlikler gerçekleştirerek öncelikle bilimsel, kuramsal ve buna bağlı olarak uygulamalı ürünler ortaya koyan eğitim kurumu olmak.